Behoeften van mensen leiden tot talloze innovaties

Zijn de aangeboden producten en diensten nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing, verduurzaming...

Samenleving 2.0

Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en...

Nieuwe verbindingen leggen

De ontwikkeling van het leggen van verbindingen en verwachtingen is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van...

Nieuwe Verbindingen

Inspiratie voor Innovatie

Het boek Nieuwe verbindingen laat innovaties door de eeuwen heen zien. Het zet de drijfveren vanuit welke behoeften mensen handelen in een nieuw licht.

Verbindingen leggen

Zijn de aangeboden producten en diensten nog wel van deze tijd? Zijn ze bestand tegen ingrijpende ontwikkelingen als vergrijzing, verduurzaming en nieuwe internationale machtsverhoudingen? En hoe om te gaan met trends als ‘lang gezond willen leven’, ‘schaarste aan tijd, ruimte…

Partnership

Verwachting is dat nog voor 2025 de bestaande maatschappelijke indeling op zijn kop zal zijn gezet. Departementen zijn samengevoegd en de huidige sectoren zullen niet meer herkenbaar zijn. Klassieke indelingen zoals de standaard bedrijfsindeling voldoen niet meer. De lezer van…

Druk verkeer bij brug

De ontwikkeling van het leggen van verbindingen en verwachtingen is al decennia aan de gang en gaat naar verwachting van de auteurs de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. Bedrijven, overheden en andere organisaties moeten zich daarom verdiepen in…

Verbindingen op snelweg

Behoeften van de mens De samenleving – zowel overheid als bedrijfsleven – probeert in al de behoeften van de mens te voorzien. Steeds vaker blijkt dat deze niet meer enkelvoudig zijn, maar samensmelten met andere behoeften. Zo verwachten mensen dat…

Mensen

Nieuwe verbindingen zijn nodig om uit crises te komen. Peter Koudstaal en Greetje Bijloo schetsen in hun bestseller ‘Nieuwe Verbindingen, inspiratie voor innovatie’ hoe duizenden innovaties ons als samenleving hebben gebracht waar we nu staan. Al deze innovaties zijn ontstaan…